Privacy Statement

Currently the privacy statement is only available in Dutch. However, we’re busy updating this page to English. So, please come back soon to read all about the actions we take to secure your privacy.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Er wordt o.a. uitgelegd waar jouw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen deze gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld door wetswijzigingen of verheldering van bepaalde aken. Het is daarom raadzaam om de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2020.

Over persoonsgegevens

Je lees op dit moment de privacy verklaring van Nick Verkroost. Nick Verkroost is een creative director gericht op het ontwikkeling van film, foto en (grafische) vormgeving.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Nick Verkroost verzameld worden, het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw persoonsgegevens door Nick Verkroost, neem dan gerust contact op.

Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Nick Verkroost. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Nick Verkroost via de website of mail, op deze manier ontvangt Nick Verkroost gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en overige informatie die je zelf besluit in het bericht mee te sturen.

02. Uitvoeren van de dienst

Als je de samenwerking met Nick Verkroost aangaat zijn er soms extra gegevens nodig om de dienst uit te voeren, denk hierbij aan locaties die bezocht worden of andere manieren om contact op te nemen.

03. Facturatie en (financiële) administratie

Bij een samenwerking met Nick Verkroost zullen jouw gegevens verzameld worden om de samenwerking goed af te handelen. Deze gegevens worden verwerkt in je factuur, een onkostendeclaratie, een quitclaim of een aanvullende privacy verklaring.

04. Analytics

De website van Nick Verkroost verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je bezoek of de pagina’s van de website die je veel bezoekt. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jou uitdrukkelijk toestemming dan wel ter uitvoeren van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Nick Verkroost ontvangt en verwerkt worden beheerd door verschillende externe bedrijven.

01. Hostnet

De e-mail en website van Nick Verkroost worden gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden de desbetreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. Ook gegevens die jij achterlaat op de website van Nick Verkroost zijn op de servers van Hostnet opgeslagen.

02. Apple Inc.

De documenten van Nick Verkroost worden bewaard in iCloud Drive, een dienst van Apple. In deze documenten (bijvoorbeeld een factuur) kunnen gegevens van jou staan. Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Nick Verkroost worden jouw gegevens op de servers van Apple opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Nick Verkroost, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, ten zij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Nick Verkroost via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

02. Uitvoeren van de dienst

De extra aangeleverde gegevens die zijn vastgelegd voor het uitvoeren van de dienst worden tot uiterlijk zes maanden na het voltooien van de dienst bewaard.

03. Facturatie en (financiële) administratie

De gegevens die worden vastgelegd voor facturatie en (financiële) administratie worden voor onbepaalde tijd bewaard, met een minimum van zeven jaar. Dit in verband met een wettelijke verplichting.

04. Analytics

De gegevens die analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonlijke gegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Nick Verkroost of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een uniek wachtwoord en (daar waar mogelijk) tweestapsverificatie. Bij tweestapsverificatie wordt een code vanuit software gegenereerd en verstuurd naar Nick Verkroost. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces en biedt een extra beveiligingslaag.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord, vingerafdruk en/of gezichtsscan. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Ten slotte wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Nick Verkroost privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotte voor de url in je webbrowser.

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Nick Verkroost worden vastgelegd en bewaard. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Nick Verkroost. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten veranderen door Nick Verkroost.

03. Recht op overdracht

Mocht jij je geven die bij Nick Verkroost opgeslagen liggen nodig hebben in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Nick Verkroost al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Nick Verkroost vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Nick Verkroost niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil je niet dat Nick Verkroost jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@nickverkroost.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Plichten

Nick Verkroost verwerkt de verschillende persoonsgegevens op de grond van gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden en voltooien van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, dan kan Nick Verkroost de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn om gegevens die jij hebt gedeeld met Nick Verkroost met anderen dan de hierboven genoemde partijen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Ook bij publicatie van jouw persoonsgegevens zal altijd om jouw toestemming worden gevraagd, bijvoorbeeld via een quitclaim of een aanvullende privacy verklaring.

Nick Verkroost behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Nick Verkroost dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of de rechten, eigendom of veiligheid van Nick Verkroost te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zo veel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.